Wszystkie szampony Procter & Gamble dostępne w opakowaniach wielokrotnego użytku

Szampony Procter

Wprowadzenie takich opakowań w ramach działań Responsible Beauty jest częścią szerszej strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju – Ambition 2030, której cele zostały ogłoszone w 2018 roku.

 • Wprowadzenie po raz pierwszy w historii P&G Beauty aluminiowych butelek szamponów do włosów,
  do powtórnego wykorzystania oraz wdrożenie systemu ponownego napełniania opakowań, pozwoli
  w znacznym stopniu ograniczyć, a następnie wykorzystać ponownie i przetworzyć opakowania, marek takich jak H&S, Pantene, Herbal Essences i Aussie
 • Dzięki temu firma przyspiesza realizację celów dotyczących zrównoważonego rozwoju ogłoszonych
  w ramach strategii Responsible Beauty w czerwcu 2020.

The Window To Act Is Now: Accelerating Sustainability at Home to jeden z paneli tegorocznego Reuters Responsible Business Summit, który odbył się 22 października 2020 r.. Eksperci do spraw zrównoważonego rozwoju wspólnie dyskutowali na tematy związane z ochroną środowiska, dbaniem o dobrostan plany, a także wpływu konsumenta na decyzje globalnych firm. Uczestnicy wydarzenia online byli pierwszymi, którzy mieli możliwość usłyszenia, że od 2021 r. marki P&G należące do kategorii produktów do pielęgnacji włosów, umożliwią 200 milionom europejskich gospodarstw domowych ograniczenie zużycia opakowań,  wprowadzając najnowsze rozwiązania wspierające szerszy recykling, redukcję oraz ponowne użycie plastikowych opakowań,
w myśl zasady Reduce – Reuse – Recycle.

Marki Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences i Aussie wprowadzą systemowe rozwiązanie składające się z butelki wielokrotnego użytku wykonanej w 100 proc. z aluminium oraz opakowań uzupełniających. Co ważne, opakowania uzupełniające w pełni nadają się do recyklingu, a do ich wytworzenia zużywa się o 60 proc. mniej plastiku[i]. P&G Beauty poinformowało również o znaczących postępach w działaniach zmierzających do zmniejszenia zużycia pierwotnego plastiku w opakowaniach szamponów i odżywek o 50% do końca roku 2021. Ich efektem będzie ograniczenie zużycia pierwotnego plastiku o ponad 300 000 ton. Aby móc osiągnąć ten cel, należałoby przy jednoczesnym obniżeniu wagi opakowań, zwiększyć w nich zawartość materiałów pochodzących z recyklingu oraz wykorzystywać bardziej skoncentrowany formy produktu.

W ramach inicjatywy Responsible Beauty ogłoszonej w czerwcu 2020 r., firma podejmuje działania i realizuje swoje zobowiązania w zakresie bycia siłą na rzecz dobra i piękna na świecie. U jej podstaw leży przekonanie, że każdy produkt musi zostać zaprojektowany, opracowany i wyprodukowany z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie zarówno konsumentów jak i planety. Obszar zrównoważonego rozwoju dla P&G jest niezwykle istotny. Firma wychodzi z założenia, że należy do niego podchodzić w sposób systemowy i przemyślamy, biorąc pod uwagę np. interakcje pomiędzy wymiarami społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Każda decyzja podejmowania na poziomie branży kosmetycznej rodzi wymierne konsekwencje, które trzeba przewidzieć. Najbardziej pożądany składnik produktu może nie być osiągalny ze zrównoważonych źródeł, a najbardziej naturalne formuły produktów, mogą być niekiedy niebezpieczne dla konsumentów. Z kolei bezrefleksyjne odwrócenie się od lokalnych społeczności żyjących z wytwarzania danego surowca może prowadzić do  długotrwałej  pauperyzacji  gospodarki.

Nawiązanie współpracy z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi, Kew, WWF, Rainforest Alliance, Skin Health Alliance i Roundtable on Sustainable Biomaterials, umożliwiło realizację strategii Responsible Beauty na globalną skalę, a także pozwoliło uwzględnić perspektywę niezależnych ekspertów, którzy zwrócili uwagę na różnorodne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Wśród dotychczasowych najważniejszych osiągnieć P&G Beauty znajdują się:

 1. Wspieranie ruchu #BeCrueltyFree. P&G od lat tworzy i nieodpłatnie udostępnia technologie, programy oraz procesy dla branży kosmetycznej. Firma przeznaczyła już ponad 420 milion dolarów na poszukiwania alternatywnych, bez udziału zwierząt, metod testowania produktów. Szampony i odżywki Herbal Essences i  Aussie oraz dezodoratny i antyperspiranty Secret otrzymały certyfikat PETA Cruelty Free
 2. Współpraca z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi, Kew – światowym ekspertem w dziedzinie botaniki i twórcą  światowego banku nasion roślin zaowocowała potwierdzeniem autentyczności kluczowych składników roślinnych zawartych w formułach linii produktów Herbal Essences bio: renew. Produkty te otrzymały także świadectwo optymalnej ilości tych składników. Dodatkowo, partnerstwo to  uwierzytelnia pochodzenie wszystkich składników roślinnych wykorzystywanych przez P&G w tych produktach  jako pochodzących ze zrównoważonych upraw. Szampony i odżywki marki szczycą się niezwykle efektywnymi formułami w min. 90% opartymi na naturalnych składnikach.
 3. Zaangażowanie w oczyszczanie plaż z plastiku. Na potrzeby marki Head & Shoulders powstały butelki wyprodukowane z plastiku zebranego z plaż i nadającego się do recyklingu. Marka współpracuje z firmą TerraCycle, która przy wsparciu ponad 100 organizacji pozarządowych i ponad 1000 wolontariuszy zbiera plastik podczas sprzątania plaż.

Musimy odwrócić falę kryzysu związanego z zanieczyszczeniem środowiska plastikowymi odpadami i nie mamy w tej kwestii czasu do stracenia. Stawką jest ochrona naszej planety. Dlatego ogłaszamy dzisiaj innowację  dotyczącą opakowań, dzięki której już w 2021 roku nasi konsumenci będą mogli korzystać z pięknych aluminiowych butelek wielokrotnego użytku i opakowań uzupełniających. Wiemy, że to dopiero początek zmian. Jest o wiele więcej do zrobienia i jestem dumny, że P&G Beauty jest motorem pozytywnych zmian w całej Europie. Jednocześnie, we właściwym tempie zbliżamy się do osiągnięcia celów w zakresie inicjatywy Responsible Beauty, wyznaczonych na rok 2030 – komentuje Artur Litarowicz, Senior Vice President, General Manager of Hair Care P&G Europe, prelegent Reuters Responsible Business Summit.

Virginie Helias, Chief Sustainability Office P&G podsumowując udział w panel The Window To Act Is Now: Accelerating Sustainability at Home, dodała „Zobowiązaliśmy się umożliwiać i inspirować odpowiedzialną konsumpcję poprzez wprowadzanie innowacji w naszych produktach i opakowaniach. Nasze wiodące marki kosmetyczne wpływają na życie milionów ludzi w Europie. Wprowadzone działania pozwolą zmniejszyć zużycie pierwotnego plastiku zgodnie z zobowiązaniem przyjętymi przez P&G w dokumencie Ambition 2030. Nie chodzi już o to, czy i  co możemy zrobić, ale jak szybko możemy to zrobić – właśnie teraz mamy okno na przyjęcie nowego zrównoważonego stylu życia”.

Zobacz również