Kancelaria notarialna – kiedy warto się do niej udać?

Kancelaria notarialna może pomóc w prawnym umocowaniu wielu codziennych spraw. Istnieją też sytuacje, gdy trzeba się do niej udać. Warto wiedzieć, jak wygląda wizyta u notariusza.

Na jakiej podstawie prawnej działa kancelaria notarialna?

Jeżeli zainteresowana osoba chce sprawdzić, czy dana kancelaria notarialna w Krakowie ma umocowanie prawne, może to sprawdzić na stronie lokalnej izby zrzeszającej prawników wykonujących ten zawód.

Każdy notariusz działa jednak na mocy prawa państwowego, co oznacza, że jego działalność jest zalegalizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kancelarie należą ponadto do regionalnej Izby Notarialnej.

W jakich przypadkach można lub trzeba pójść do notariusza?

Do kancelarii notarialnej udać mogą się m.in. te osoby, które chcą uregulować prawnie kwestie majątkowe. Jedną z usług świadczonych przez notariusza jest sporządzanie dokumentu intercyzy małżeńskiej. Prawnik może także umocować prawnie testament, umowę alimentacyjną lub sprzedaży nieruchomości.

Istnieją sytuacje, w których poświadczenie notarialne jest wymogiem prawnym. Taka sytuacja dotyczy np. osób powołujących spółkę. Nie może ona istnieć legalnie bez spisanego w kancelarii aktu założycielskiego.

Warto wiedzieć, że oryginał każdego dokumentu pozostaje w kancelarii. Innymi słowy, osoby, które zawarły akt notarialny w Krakowie, czy w innym mieście, nie mogą żądać od notariusza jego wydania. Na własny użytek otrzymują opatrzony pieczęcią wypis. Jego moc prawna równa jest oryginałowi przechowywanemu w kancelarii.

Czy notariusz może odmówić wykonania zlecenia?

Notariusz jest zobowiązany do wykonania zleconej czynności prawnej. Co więcej, odmowa skutkuje postępowaniem dyscyplinarnym. Grozi mu też postępowanie z tytułu złamania kodeksu cywilnego.

Istnieją jednak wyjątki. Prawnik nie musi podejmować działania, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient nie ma zdolności do czynności prawnych. Nie ma obowiązku świadczyć usług również w sytuacji, gdy uważa, że dana osoba nie działa dobrowolnie, lecz pod przymusem.

 

Zobacz również