Czy na montaż platformy dla osoby z niepełnosprawnościami można otrzymać dofinansowanie?

patforma dla osob niepelosprawnych

Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dla osoby niepełnosprawnej może wymagać gruntownych zmian w jej domu. Chodzi np. o przystosowanie łazienki, usunięcie progów podłogowych, montaż platform schodowych lub krzeseł i zakup wózka elektrycznego. Wiele z tych inwestycji wymaga sporych nakładów finansowych. Można jednak ubiegać się o dofinansowanie z różnych źródeł. Przeczytaj, jakie sposoby wsparcia przysługują na montaż platformy!

Zasady przyznawania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Należy wiedzieć, że głównym źródłem pozyskiwania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych jest PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Jak słusznie zauważa przedstawiciel firmy AS-LIFT z Gdańska, PFRON zapewnia pomoc finansową dla niepełnosprawnych do 95% wartości inwestycji. Co istotne, pomiędzy konkretnymi oddziałami PFRON mogą występować znaczące różnice w wysokościach dofinansowania.

Osoba składająca wniosek o przyznanie środków finansowych musi mieć status osoby niepełnosprawnej. Rodzice niepełnosprawnego dziecka również mogą ubiegać się o wsparcie z PFRON. Poza tym konieczne jest potwierdzenie, że lokal, w którym nastąpi renowacja, należy do wnioskodawcy, lub ma on zgodę właścicieli na przeprowadzenie modernizacji.

Kiedy należy składać wnioski o dofinansowanie i jak otrzymać pomoc?

Zwykle przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub MOPS. Dokumenty o dofinansowanie np. na platformę dla niepełnosprawnych w Gdańsku warto składać na początku roku kalendarzowego. Dostępne środki są rozdzielane najczęściej na przełomie lutego i marca, co wiąże się z dostarczeniem wniosków w lutym, a nawet jeszcze w styczniu.

Bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych jest to, że program likwidowania barier nie działa w formie refundacji. PFRON bierze na siebie procent kosztów za inwestycję, a osoba niepełnosprawna musi uiścić jedynie odpowiedni wkład własny. Nie trzeba więc zbierać całej kwoty i czekać na zwrot środków. W przypadku wielu osób byłoby to wręcz niewykonalne.

Montaż i zakup platformy dla osób z niepełnosprawnościami można więc dofinansować. Pamiętaj, by nie spóźnić się z wnioskiem, który składa się na początku roku kalendarzowego!

Zobacz również