Rozwód – kiedy i jak można go otrzymać?

Zakończenie małżeństwa, niezależnie od tego, czy mowa o rozwodzie za porozumieniem stron, czy o długiej batalii sądowej z orzeczeniem o winę, to zawsze ogromna ilość nerwów i emocji. Warto zatem wiedzieć, kiedy i kto może otrzymać rozwód oraz jak poprawnie złożyć pozew rozwodowy.

Rozwód w Warszawie – kto i jak może dostać rozwód?

Rozwód może orzec tylko sąd i tylko przy spełnieniu kilku podstawowych warunków. Małżonkowie decydujący się na rozwód muszą być świadomi, że jest to ostateczne zakończenie ich małżeństwa. Warunki, które muszą być spełnione do uzyskania rozwodu, znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Musi nastąpić trwały i zupełny rozpad pożycia. Czasem sąd może jednak nie zgodzić się na rozwód, jeśli podstawowe warunki są spełnione, szczególnie w sytuacji, kiedy rozwód może zagrozić rozwojowi małoletnich dzieci. Sąd może orzec rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami doszło do trwałego rozerwania więzi w sferze emocjonalnej (uczuciowej), fizycznej i gospodarczej. Trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego oznacza, że rozpad pożycia małżeńskiego jest nieodwracalny i nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby wskazywać na powrót małżonków do wspólnego życia.

Dowiedz się więcej o rozwodach na kancelariasprawyrodzinne.pl

Jak złożyć pozew o rozwód?

Podstawą rozpoczęcia procesu rozwodowego jest pozew. Małżonek, który jest pewny, że nie chce dłużej pozostać w związku małżeńskim oraz uważa, że są spełnione warunki umożliwiające uzyskanie rozwodu, może wnieść do sądu pozew rozwodowy. Pozew trzeba przygotować w 3 sztukach – oryginał wysyła się do sądu, a jeden egzemplarz otrzymuje druga strona. W pozwie muszą znaleźć się najważniejsze dane osobowe obojga małżonków oraz sprecyzowane żądanie – sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie, rozwód z winy pozwanego, rozwód z winy powoda lub rozwód z winy obojga małżonków. W pozwie można również domagać się uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej oraz poruszyć kwestię alimentów. Pozew rozwodowy musi zawierać rzetelne uzasadnienie swoich żądań. W przypadku pozwu z orzeczeniem o winie do pakietu dokumentów warto również dołączyć dowody (np. zdjęcia lub wydruki rozmów SMS). Trzeba również załączyć akt małżeństwa i akt urodzenia małoletnich dzieci. Aby pozew mógł być rozparzony przez sąd, konieczne jest również uiszczenie wpłaty o wysokości 600 złotych na konto sądu.

Rozwód krok po kroku – jak otrzymać rozwód?

W zależności od żądań stron sprawa rozwodowa może być zakończona w ciągu jednej lub dwóch rozpraw (w przypadku rozwodu bez orzekania o winie) lub trwać nawet kilka lat. Jeśli sąd uzna, że nie doszło do trwałego pożycia małżeńskiego, może skierować strony do postępowania mediacyjnego. Jeżeli mediacja nie poskutkuje, sprawa rozwodowa dochodzi do rozprawy, na której decyzję o dalszym losie małżeństwa podejmuje sędzia. Zazwyczaj w trakcie rozpraw rozwodowych na sali są jedynie sędziowie i pełnomocnicy stron. Podejmując decyzję o złożeniu pozwu, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, ponieważ współpracując z doświadczonym prawnikiem, nie trzeba obawiać się formalności oraz samych rozpraw.

Artykuł powstał we współpracy z Radcą prawnym Lucyną Szabelską z Kancelaria Sprawy Rodzinne

Zobacz również