Przydomowa oczyszczalnia ścieków – co warto o niej wiedzieć?

Oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnie ścieków jest niezbędna do prawidłowego pozbywania się ścieków domowych. Świetnie sobie radzi z unieszkodliwianiem groźnych bakterii, znajdujących się w brudnej wodzie, pochodzące z toalety, prysznica, zlewu i pralki. Ścieki są oczyszczane za pomocą szeregu procesów, w tym fizycznych i biologicznych. Efektem końcowym są oczyszczone ścieki, które można bezpiecznie wypuścić do rzeki czy gruntu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak przebiega cały proces?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków bazuje na prostych, doskonale człowiekowi poznanych zjawiskach – na sedymentacji oraz rozkładzie substancji organicznych przy udziale bakterii tlenowych. Proces fizyczny polega na usunięciu ze ścieków substancji stałych, takich jak brud, piasek i inne większe zanieczyszczenia. Zwykle robi się to za pomocą osadnika gnilnego. W przydomowej oczyszczalni ścieków nie stosuje się żadnych substancji chemicznych, w tym chloru czy środków dezynfekujących. Proces biologiczny polega na wprowadzeniu do ścieków bakterii lub innych mikroorganizmów, które rozkładają materię organiczną. Oczyszczone ścieki są następnie badane, aby upewnić się, że spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, zanim zostaną wypuszczone do środowiska. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są niezbędne dla utrzymania czystego i zdrowego środowiska. Pomagają zapewnić, że woda, z której korzystamy, jest bezpieczna i wolna od zanieczyszczeń.

Oczyszczalnia przemysłowa – w jaki sposób funkcjonuje?

Oczyszczalnia przemysłowa jest przeznaczona do oczyszczania ścieków powstających w procesach produkcyjnych. Zazwyczaj składają się one z szeregu etapów, które usuwają zanieczyszczenia z wody. Pierwszym z nich jest zwykle proces fizyczny, taki jak przesiewanie, w celu usunięcia dużych cząstek stałych. Po nim następuje proces biologiczny, taki jak napowietrzanie, który rozkłada materię organiczną zawartą w wodzie. Następnie stosuje się procesy chemiczne, takie jak strącanie, koagulacja i flokulacja, aby usunąć metale ciężkie, zawiesiny i inne zanieczyszczenia. Na koniec ścieki są dezynfekowane chlorem lub światłem ultrafioletowym, aby zabić wszelkie pozostałe bakterie i wirusy. Oczyszczone ścieki są następnie wypuszczane z powrotem do środowiska lub ponownie wykorzystywane do innych celów. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych są niezbędne dla zachowania jakości naszych naturalnych zasobów wodnych.

Zobacz również