Konsekwencje prawne rozwodu z orzekaniem o winie

rozwod

Podczas przeprowadzania rozwodu przynajmniej jedno z małżonków zawsze zadaje sobie pytanie, czy warto ustalać, po której stronie leży wina za rozpad związku. Na wniosek obu stron sąd może odstąpić od ustalenia winy. Niekiedy orzeczenie o winie ma aspekt psychologiczny, jednak za każdym razem wynikają z tego pewne konsekwencje. Jakie są skutki prawne orzeczenia o winie jednej ze stron w przypadku rozwodu?

Rodzaje orzeczeń o winie w przypadku rozwodu

Sąd orzekając o rozwiązaniu małżeństwa może wydać jedno z czterech orzeczeń o winie:

  1. Zaniechanie orzeczenia o winie.
  2. Ustalenie wyłącznej winy jednej ze stron.
  3. Stwierdzenie, że obie strony są winne. W tym przypadku nie ma możliwości wyważenia, który z małżonków jest winny w mniejszym czy większym stopniu. Przyjmuje się, że wina leży równo po obu stronach.
  4. Orzeczenie, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad związku.

Jakie są konsekwencja prawne w przypadku obarczenia wina jednego z małżonków?

Podczas przeprowadzania rozwodu często korzysta się z porad firmy takiej jak Kancelaria Adwokacka Olga Zubrzycka. Prawnicy pracujący w takich miejscach mają obowiązek poinformować swoich klientów o dalszych konsekwencjach pewnych sądowych ustaleń. Trzeba też zaznaczyć, że niedopuszczalny jest rozwóz na skutek wniosku wniesionego przez stronę winną rozpadowi małżeństwa, chyba że droga strona na to się zgodzi. Przykładem może być sytuacja, gdy małżonek opuszczający rodzinę zażąda rozwodu. Sąd wtedy automatycznie może uznać jego winę i go nie udzielić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Alimenty po rozwodzie

Osoba, wobec której została orzeczona wina rozpadu związku, nie może żądać alimentów od współmałżonka, wobec którego nie jest orzeczona wina. To właśnie osoba winna ustania małżeństwa może być zobowiązana do łożenia na rzecz byłego małżonka, któremu po rozwodzie istotnie pogorszył się poziom materialny. W pozostałych przypadkach musi on udowodnić, że w pojedynkę nie jest on w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnych. Alimenty wtedy ustala się na stałe, aż do ewentualnego wstąpienia uprawnionego w następny związek małżeński.

Kontakty z dziećmi i podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie powoduje też konsekwencje w sprawie późniejszych kontaktów z dziećmi. Strona winna może mieć je poważnie ograniczone, chociaż nie jest to regułą. Podobnie może być z podziałem majątku. Z reguły nie powinno to wpływać na nierówny podział, ale można się spotkać z takim opiniami, że udziały we wspólnym majątku mogą być nierówne. 

Zobacz również