Czy szkolenia BHP mogą być prowadzone przez internet?

szkolenie online

Pandemia zmusiła wiele branży do przejścia na tryb pracy zdalnej. To samo dotyczy wielu szkoleń, w tym szkoleń BHP, które w większości placówek zaczęły odbywać się zdalnie. Taki model przeszkolenia jest możliwy i zgodny z prawem, trzeba mieć jednak świadomość, że nie zawsze będzie on możliwy do przeprowadzenia. Szkolenia zdalne są wygodne, ale nie zapewniają tak dobrego przygotowania, jak spotkanie na miejscu.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach BHP online?

Prawo jasno określa, że szkolenia BHP powinien przejść każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy. Może zostać ono przeprowadzone online, wtedy mówi się o samokształceniu kierowanym. Mogą przejść je:

  • pracownicy biurowi niepracujący na miejscu,
  • pracownicy przechodzący przez szkolenia okresowe,
  • pracodawcy oraz pracownicy na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenia BHP online mogą odbywać się przez dowolną platformę, ale muszą zostać ukończone, żeby pracownik mógł przystąpić do pracy. Są jednak grupy zawodowe, które nie mogą skorzystać z samokształcenia kierowanego lub mogą odbyć je tylko w części, ponieważ niezbędne będzie dla nich przeszkolenie praktyczne.

Dlaczego szkolenie BHP online nie zawsze będzie możliwe?

Przejście szkolenia BHP online jest wygodne i umożliwia każdemu wywiązanie się z tego obowiązku w dowolnym czasie, ale nie każdy będzie mógł skorzystać z tej opcji. Osoby zatrudnione na linii produkcyjnej czy innych stanowiskach np. na hali muszą zostać dokładnie przeszkolone na miejscu. Dzieje się tak dlatego, że szkolenie BHP w ich przypadku często obejmuje obsługę konkretnych maszyn, które znajdują się w zakładzie oraz drogę ewakuacji. Dotyczy to szczególnie szkolenia przed przystąpieniem do wykonywania zawodu. W takim przypadku niemożliwe byłoby przeprowadzenie szkolenia online, bo nie obejmowałoby ono wszystkich obowiązkowych elementów.

Samokształcenie kierowane można zorganizować dla wielu pracowników, ale nie zawsze zachodzi taka potrzeba. Firmy zajmujące się organizacją szkoleń BHP, takie jak BHP-PROPER S.SUFA, dbają o to, żeby były one zgodne z przepisami i informują, kiedy muszą odbyć się na miejscu. Takie rozwiązanie jest polecane szczególnie dla osób:

  • pracujących na miejscu, nawet jeśli zajmują stanowiska biurowe,
  • pracujących w warunkach niebezpiecznych,
  • które nie przeszły wcześniej żadnego stacjonarnego szkolenia BHP.

Szkolenia są ważne, bo przekazują wiedzę niezbędną do zapewniania sobie bezpieczeństwa. Dlatego zawsze warto zadbać o warunki, które zmotywują pracownika do potraktowania ich poważnie.

Zobacz również