Dlaczego regularny wywóz szamba ma duże znaczenie?

wowoz szamba

Korzystanie z budynków mieszkalnych lub użytkowych wiąże się ze zużyciem pewnej ilości wody, która jest konieczna zarówno do celów gospodarczych np. sprzątania lub prania, jak i higieniczno-sanitarnych – mycia się czy spłukiwania toalet. W grę wchodzą także zastosowania kulinarne, w tym gotowanie i zmywanie. Powoduje to powstawanie nieczystości płynnych, które należy odpowiednio zagospodarować – często przez skierowanie do szamba.

Zagrożenia związane z przepełnieniem się szamba

Budowa zbiornika na nieczystości jest rozwiązaniem, które stosuje się tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a obowiązujące zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, niekorzystne warunki gruntowe lub dostępna powierzchnia działki nie pozwalają na skorzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków. Szamba są wykonywane z szeroko dostępnych prefabrykatów tj. elementów uformowanych z tworzywa sztucznego np. polietylenu HD albo ze zbrojonego wodoodpornego betonu zabezpieczanego dodatkowo masami bitumicznymi. Ponieważ ich pojemność jest ograniczona, po zapełnieniu się dostępnej przestrzeni użytkownik musi zadbać o wywóz szamba. W Łodzi jego odbiorem oraz utylizacją zajmuje się Zakładu Usług Asenizacyjnych obsługujący zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych. W sytuacji, gdy szambo ulegnie przepełnieniu, jego zawartość może wydostać się na zewnątrz, co doprowadzi do skażenia terenu zawartymi w nim substancjami chemicznymi, azotem i fosforem, a także detergentami i tłuszczami oraz mikroorganizmami chorobotwórczymi, w tym np. groźnymi dla zdrowia bakteriami Escherichia coli, lecz również pierwotniakami takimi jak lamblia, czy nawet formami przetrwalnikowymi płazińców i obleńców.

Z jaką częstotliwością należy wywozić szambo?

Częstotliwość opróżniania zbiornika z szambem oferowanego m.in. przez firmę Zakład Usług Asenizacyjnych z Łodzi jest uzależniona od jego pojemności oraz tego, jak duża ilość nieczystości jest wytwarzana przez jej użytkowników. W większości przypadków jest ona dopasowywana do przeciętnych potrzeb danej nieruchomości. Dla zabezpieczenia się przed przekroczeniem pojemności szamba wiele osób decyduje się na zamontowanie umieszczanych w zbiorniku czujników, które informują o osiągnięciu  ustalonej ilości nieczystości.

Zobacz również