Czy można samodzielnie odwodnić wykop budowlany?

wykop budowlany

Odwodnienie wykopów to jeden z najważniejszych etapów większości robót budowlanych. Dzięki niemu można bez przeszkód prowadzić dalsze prace, a fundamenty nie są narażone w przyszłości na powstanie pleśni i grzybów. Z naszego artykułu dowiesz się, czy można samodzielnie odwodnić wykop budowlany?

Dlaczego należy odwadniać wykopy budowlane?

Odwadnianie wykopów ma na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu lub też obniżenie poziomu wód gruntowych wokół niego. Jest to niezwykle ważne działanie, ponieważ woda na dnie wykopu nie tylko uniemożliwia pracę, ale może także znacząco obniży jej jakość. Może też spowodować uplastycznienie gruntu, przez co nie będzie on nadawał się do posadowienia fundamentów.

Zaniedbanie na etapie przygotowania fundamentów jest niebezpieczne nie tylko ze względu na utrudnienie w dalszym prowadzeniu prac – wyjaśnia przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów. Jeśli nie postaramy się o osuszenie terenu, woda zawilgoci ściany fundamentowe, co w przyszłości może prowadzić do ich zagrzybienia i powstawania pleśni w pomieszczeniach, a to z kolei może mieć groźne konsekwencje dla zdrowia. Z tego powodu odwadnianie wykopów jest ważnym etapem większości prac budowlanych.

Jak przebiega odwadnianie wykopów?

Najważniejszym założeniem przy obniżaniu poziomu wód gruntowych jest działanie, które nie naruszy struktury gruntu nie tylko pod budowanym obiektem, ale również w podłożach sąsiednich budynków. W celu osiągnięcia najwyższej efektywności w odprowadzaniu wód gruntowych i opadowych należy dostosować rodzaj prac do wyników przeprowadzonych badań, które powinny określać m.in.: przepuszczalność oraz układ w poziomie i w pionie poszczególnych warstw gruntu, kształt i głębokość wykopu, istniejące na danym terenie warunki wodne, a także szybkość wykonania wykopu. Aby odwodnienia wykopów wykonać w sposób profesjonalny, nie należy robić tego samemu. Skuteczne odwodnienie wykopu i osuszenie terenu jest możliwe jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Najlepiej zatem skorzystać z usług specjalistów, którzy dysponują profesjonalnymi urządzeniami, a także będą w stanie dobrać metodę do warunków wodno-gruntowych.

Podsumowując, odwodnienie wykopów to jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod można wybrać tę, która najlepiej sprawdzi się w określonych warunkach. Z tego powodu samodzielne odwadnianie wykopu może być trudne do wykonania.

Zobacz również