Szkolenia dla logopedów – na jakie warto się zdecydować?

logopedia

Gdy rodzice zauważają u swojego dziecka problemy z wymową, rozpoczyna się poszukiwanie kompetentnego specjalisty, przygotowanego do pracy z dziećmi oraz posiadającym specjalistyczne kursy, dzięki, którym logopeda ma zdolności do wykonywania ćwiczeń np. dla dzieci z niedosłuchem.

Czym zajmuje się logopeda? Diagnoza logopedyczna

Logopeda to specjalista, który zajmuje się wadami wymowy oraz pracą nad nimi. Aby zajmować się poszczególnymi przypadkami oraz terapią konkretnych schorzeń, niezbędne jest ukończenie szkolenia dla logopedów w danej dziedzinie.

Specjalista jest pomocny przy terapii dzieci z wadą wymowy, badaniu artykulacji, czy diagnozowaniu gotowości szkolnej. Poza szkoleniem do wykonywania konkretnej usługi, jak np. badanie artykulacji, logopedzi mogą dokształcać się w zakresie np. terapii dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.

Ponadto dzięki szkoleniom specjaliści mogą zdobywać umiejętności do pracy z nowymi narzędziami jak np. logopedyczne programy komputerowe, karty badań neurologopedycznych i inne pomoce terapeutyczne w postaci np. historyjek obrazkowych dla dzieci.

Terapia logopedyczna – na czym polega?

Głównym celem terapii logopedycznej jest usprawnienie funkcji komunikacyjnych. Odbywa się to przez korygowanie zakłóceń, które występują w trakcie komunikacji, jak np. seplenienie i jąkanie. Poza ćwiczeniami na wymowę logopedzi mogą korzystać z pomocy terapeutycznych w różnej formie: standaryzowanych testów logopedycznych, karty badań, kwestionariuszy oraz innych akcesoriów logopedycznych.

Często poza profesjonalnymi pomocami niezwykle przydatnymi w terapii mogą być zabawki oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą zachęcić dziecko do rozmowy i pracy z logopedą.

Zazwyczaj na terapię trafiają najmłodsi, ponieważ ich rodzice zauważają problemy w komunikacji dzieci. Dorośli także często trafiają do gabinetów, głównie, aby pracować nad dykcją, wyraźną wymową czy nieprzepracowanymi wcześniej wadami wrodzonymi.

Zobacz również