Sprzedaż zadłużonego mieszkania- czy to możliwe?

mieszkanie

Wiele osób decyduje się na sprzedaż mieszkania jeszcze przed spłaceniem kredytu. Jest to dość często spotykane z uwagi na różne okoliczności życiowe np. pojawienie się dziecka w rodzinie czy też konieczność przeprowadzki. Właściciele takiego mieszkania oczywiście mają pełne prawo do jego sprzedaży, gdyż stanowi ono ich własność. Na pytania co należy zrobić aby móc sprzedać mieszkanie obciążone kredytem oraz kiedy to się najbardziej opłaca, postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zatem jeśli jesteś w posiadaniu mieszkania objętego hipoteką i nosisz się z zamiarem jego sprzedaży, ten artykuł jest dla Ciebie.

Jak przebiega proces sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką?

Aby sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym należy spłacić całą kwotę przedterminowo. Tylko wtedy, mieszkanie przestanie być objęte hipoteką, która stanowi zabezpieczenie finansowe dla banku, który udzielił kredytu. W banku uzyskasz informację odnośnie aktualnej kwoty zadłużenia oraz dowiesz się, czy bank pobierze od Ciebie prowizję z tytulu przedwczesnej spłaty. Musisz liczyć się z tym, iż spłata kredytu przed zobowiązanym terminem pozwoli oszczędzić Ci na odsetkach, ale banki zabezpieczają się na takie ewentualności właśnie poprzez prowizję. Najczęściej opłata taka jest pobierana, gdy do sprzedaży mieszkania dochodzi przed upływem 3 lat od wzięcia kredytu.

Gdy znajdziesz już kupca na swoje mieszkanie, musisz pozyskać z banku promesę anulowania hipoteki po spłacie zobowiązania. Na drodze akcie notarialnego zawierasz z kupującym umowę. Jeśli konieczne jest pozyskanie kredytu przez kupującego, proces automatycznie wydłuża się, dlatego możesz zawrzeć z nim umowę przedwstępną. Umowa przedwstępna zawierać będzie informacje odnośnie kwoty umówionej z kupującym oraz czasu zawarcia umowy właściwej.

Po spłacie kredytu pozyskaj list mazalny z banku, który zawierać będzie zgodę o cofnięciu hipoteki i przekaż go nowemu właścicielowi mieszkania.

Czy sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem jest opłacalna?

Zakup mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym nie wiąże się z ryzykiem o ile dopełnione zostaną wszystkie niezbędne formalności. Zatem fakt, że mieszkanie jest objęte kredytem hipotecznym nie obniża wartości rynkowej nieruchomości. Aby sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką była faktycznie opłacalna, należy skonsultować z bankiem warunki przedterminowej spłaty należności. Dzięki temu, posiądziesz informację czy warto sprzedać mieszkanie teraz, czy lepiej będzie poczekać na moment gdy warunki będą korzystniejsze. Dotyczy to nie tylko prowizji pobieranej przez bank, ale również kwestii podatku dochodowego.

Sprawdź nasz skup zadłużonych nieruchomości: https://kupujemym.pl/skup-zadluzonych-nieruchomosci/

Czy sprzedając mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym muszę płacić podatek dochodowy?

To, czy będziesz zobowiązany uiścić podatek dochodowy czy też nie, w dużej mierze związane jest z tym kiedy sprzedajesz swoją nieruchomość. Jeśli wyrównujesz zadłużenie, wpłacając całą kwotę bankowi przed upływem 5 lat od zakupu nieruchomości, niestety transakcja sprzedaży mieszkania objęta będzie podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jedyna sytuacja, która pozwala uniknąć tego obciążenia, to przeznaczenie środków ze sprzedaży mieszkania na zakup innej nieruchomości. Warto zatem dobrze przemyśleć plan postępowania, bo koszty które można ponieść z tytułu podatku i prowizji bankowej mogą być naprawdę wysokie.

Jakich kosztów notarialnych można spodziewać się sprzedając mieszkanie objęte hipoteką?

Sprzedaż mieszkania objętego kredytem hipotecznym wymaga spisania aktu u notariusza. Nie należy tego lekceważyć, bo to generuje kolejne koszty. W zależności od wartości mieszkania koszty usług notarialnych wynoszą: przy cenie nieruchomości wynoszącej od 60 tys.zł do 1mln zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł, przy cenie nieruchomości wynoszącej od 1 mlnzł do 2mln zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł, przy cenie nieruchomości wynoszącej powyżej 2 mln zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł. Dodatkowo, gdy sytuacja wymaga zawarcia umowy przedwstępnej, koszty wynoszą połowę wyżej wymienionych stawek.

Zobacz również