Filtrowentylacja „pod klucz” – odpowiedź na indywidualne potrzeby zakładu przemysłowego

oczyszczanie powietrza

Filtrowentylacja przemysłowa to rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach w celu oczyszczenia powietrza z oparów, dymów i cząstek stałych powstających podczas różnego rodzaju obróbki. Zapewnia nie tylko komfort, ale też bezpieczeństwo pracy, co ważne jest w przypadku stanowisk, na których powstają niebezpieczne odpady, np. w przemyśle chemicznym, energetycznym i metalurgicznym. Jak dopasować urządzenie do filtrowentylacji do rodzaju obróbki?

Jakie są rodzaje urządzeń do filtrowentylacji przemysłowej?

Do najpopularniejszych urządzeń przeznaczonych do filtrowentylacji przemysłowej należą: przenośne odpylacze, stoły z odciągiem dolnym, odpylacze z filtrem workowym i systemy filtrowentylacyjne podciśnieniowe. Wyróżnia się tez systemy wielokanałowe, stosowane m.in. w zakładach zajmujących się produkcją materiałów budowlanych i w przemyśle chemicznym. W budynkach instalowane są na wysokości od 4 m do 6 m od gruntu kanały z otworami ssącymi.

Jakie są systemy ochrony spawacza?

Podczas spawania wydzielane są liczne, szkodliwe substancje, które nie tylko utrudniają pracę, ale też mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie operatorów. Z tego powodu w zakładach zajmujących się tego typu obróbką musi być stosowana filtrowentylacja spawalnicza. W tym celu mogą być stosowane m.in.: układy odpylające, wyciągi oparów, a także okapy odciągowe. Dużą skutecznością odznaczają się również odciągi z ramionami ssącymi, które mogą być montowane bezpośrednio przy głowicy spawalniczej. Dzięki temu, opary nie przedostają się na teren zakładu przemysłowego, co jest dużą zaletą przenośnych urządzeń do filtrowentylacji przemysłowej.

Jakie urządzenia stosuje się do filtracji powietrza z procesu cięcia plazmowego?

Podczas cięcia plazmowego powstaje duża ilość oparów, dlatego bardzo ważny jest dobór odpowiedniej filtrowentylacji. W tym celu często stosowane są boczne systemu ssące. Kanał powietrza może znajdować się po jednej lub po obu stronach obszaru, na którym wykonywana jest obróbka. Wybierając urządzenia do filtrowentylacji, należy odpowiednio dobrać system do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. System musi zapewniać wysokiej jakości powietrze w zakładzie, a także skutecznie wychwytywać, przenosić i gromadzić cząstki i pyły. Urządzenia tego typu można zakupić np. w firmie Maszyny Polskie z Torunia.

Zobacz również