Kobiety liderkami zrównoważonej rewolucji. Młodzi doceniają, starsi realizują

rozwoj kobiet

Warszawa, 14 października 2021 – Wiemy, że trzeba, oceniamy, że warto, ale do codziennego stosowania praktyk zrównoważonego rozwoju jeszcze droga daleka.

Bayer zaprezentował wyniki badania opinii społecznej „Barometr Bayer” poświęconego zrównoważonemu rozwojowi, biorąc pod uwagę kontekst środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Badanie, na zlecenie Bayer, przeprowadził instytut badawczy Kantar[1]. Patronat honorowy objął UN Global Compact Network Poland.

„Ja” i zrównoważony rozwój

Zdecydowana większość z nas (83 proc.) słyszała to pojęcie, blisko 70 proc. deklaruje zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju. Do postępowania w życiu codziennym zgodnie z jego zasadami motywuje nas:

  • dbanie o środowisko (54 proc.),
  • poglądy (41 proc.),
  • przyszłość dzieci (37 proc.).

To kobiety są częściej propogatorkami zrównoważonego rozwoju – uważają, że jego zasady są światu bardzo potrzebne, dostrzegają też wiele osobistych korzyści. Dość zgodni z kolei jesteśmy (60 proc. badanych) w stwierdzeniu, że innowacje sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.

Młodzi świadomi, ale praktyka po stronie starszych

Wśród działań, które podejmujemy osobiście, najczęściej wymieniane jest:

  • segregowanie śmieci (81 proc.),
  • oszczędzanie energii elektrycznej (71 proc.),
  • kupowanie produktów sezonowych, ograniczanie kupowania produktów, niemarnowanie żywności (po 68 proc.),
  • rezygnacja z jednorazowych opakowań czy artykułów jednorazowego użytku (62 proc.)

Wyraźnie częściej działania tego typu podejmują osoby powyżej 56 roku życia.

„Pewnym wyjaśnieniem tych wyników może być fakt, że młodzi ludzie (18-35 lat) dłużej mieszkają w domach rodzinnych i rzadziej podejmują decyzje dotyczące tego typu aktywności.” – ocenia dr Izabella Anuszewska, socjolog z instytutu Kantar.

Zupełnie inaczej jest przypadku w działań na rzecz innych osób – udziału w inicjatywach charytatywnych, aktywności w mediach społecznościowych czy wsparcia finansowego na rzecz organizacji pozarządowych. Tutaj, mimo, że w perspektywie większości działań pozostają na niższym poziomie, wyraźnie widać większe zaangażowanie młodego pokolenia.

Okres pandemii, być może za sprawą dłuższego czasu spędzanego w domach, zwiększył intensywność działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Respondenci deklarowali częstsze podejmowanie działań zarówno z obszaru ochrony środowiska (segregowanie odpadów / recykling, oszczędzanie energii), jak i związanych z nawykami zakupowo-żywieniowymi (ograniczanie zakupów, niemarnowanie żywności).

„Wyniki „Barometru Bayer” pokazują, że choć ludzie wiedzą, że trzeba działać, to do realnej zmiany zachowań potrzeba jeszcze motywacji. Tymczasem ostatnie raporty klimatyczne pokazują, że nie ma już czasu, zmiana musi dokonać się teraz” – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Kto powinien działać?

Raport daje prostą odpowiedź na tak postawione pytanie: wszyscy. Niemalże w równym stopniu do działania wzywamy władze lokalne i państwowe, organizacje międzynarodowe, naukowców i ekspertów, korporacje międzynarodowe. Ale, co najważniejsze, wśród tych gremiów wymieniani są wszyscy obywatele.

„W budowanie bardziej zrównoważonego świata w kontekście środowiskowym, ekonomicznym oraz społecznym powinniśmy być zaangażowani wszyscy – każdy z nas osobiście i w każdym z obszarów, w których ma wpływ”. – mówi Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Bayer jest tu bardzo aktywny. Naszym celem jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r. Nasza firma przechodzi na technologie neutralne dla klimatu, takie jak energia geotermalna; mamy również ambicję korzystania z 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do działań włączają się pracownicy – przykładem jest konkurs Cleanup Challenge: nasze zespoły z Polski, Czech, Słowacji i Węgier rywalizują w sprzątaniu środowiska.

Firmy mogą więcej

W przypadku firm raport pokazuje na ogromne pole do działania. Segregowanie odpadów wskazuje 59 proc. respondentów i jest to najwyższe wskazanie. Inne działania na rzecz środowiska – takie, jak wprowadzanie ekologicznych artykułów higienicznych, ograniczanie zużycia wody czy prądu, likwidacja jednorazowych naczyń – stosuje się w mniejszej liczbie firm.

Polska a inne państwa regionu

Badanie „Barometr Bayer” zrealizowano, oprócz Polski, w innych państwach regionu – w Czechach, na Słowacji i Węgrzech[2]. Respondentów różnicuje kilka ciekawych wyników.

Najbardziej zainteresowani zrównoważonym rozwojem są Węgrzy (78 proc.), najmniej – Czesi (57 proc.). Różnią nas ponadto motywacje: o ile we wszystkich krajach na pierwszym miejscu jest dbałość o środowisko, o tyle jedynie w Polsce jako kolejny argument wymieniane są własne poglądy – respondenci w pozostałych krajach zgodnie wymienili przyszłość dzieci.

Kto jest promotorem zrównoważonego rozwoju? Tu badani ze wszystkich czterech państw są zgodni: kobiety!

Zobacz również