Znak towarowy — jak go zarejestrować?

znak towarowy

Każdy przedsiębiorca, który chce właściwie zabezpieczyć swój biznes i wytwarzane przez siebie produkty, już na początku swojej działalności powinien pomyśleć o rejestracji znaku towarowego. Taka czynność umożliwia jednoznaczną identyfikację wyrobów danej firmy. Jest więc bardzo istotna, aby nie tylko budować jej wizerunek w kraju i za granicą, ale także podnosić jej prestiż. W jaki sposób jednak zarejestrować znak towarowy? Podpowiadamy.

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Żeby zarejestrować znak towarowy w Warszawie, należy wypełnić odpowiednie zgłoszenie. Istnieje możliwość przesłania go elektronicznie na platformie usług elektronicznych Urzędu Patentowego, faksem lub pocztą polską. Zgłoszenie można złożyć również osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Powinno ono uwzględniać takie informacje jak: dane zgłaszającego, wybraną formę znaku oraz wykaz produktów i usług, które będą nim oznaczone. Następnie należy uiścić opłatę. Jej wysokość uzależniona jest od ilości klas towarowych, które chcemy zgłosić.

Następnie musimy poczekać, aż zgłoszenie zostanie ocenione. Jeżeli urząd uzna, że jest poprawne, wówczas ogłosi znak towarowy w biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu inne podmioty mają 3 miesiące na zgłoszenie sprzeciwu. Po tym okresie wydaje się decyzję o udzieleniu prawa do znaku towarowego.

Kiedy znak towarowy nie zostanie zarejestrowany?

Ochrona patentowa w Warszawie na znak towarowy nie zostanie nam jednak przyznana, jeżeli istnieją pewne przesłanki do odmowy jej udzielenia. Dlatego warto wcześniej je sprawdzić, aby nie przeżywać rozczarowania na późniejszych etapach weryfikacji. Rejestracja nie może zostać dokonana przede wszystkim wtedy kiedy w takim znaku zostaną wykorzystane są symbole Rzeczypospolitej Polskiej lub sił zbrojnych, a także innych organizacji rządowych. Znak nie może być również sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a przede wszystkim być bardzo podobny do wcześniej już zgłoszonego znaku towarowego.

Zobacz również