Na czym polega filtracja pyłów? 

filtracja pylow

W wielu zakładach produkcyjnych powstają szkodliwe dla zdrowia pyły. W celu ograniczenia ryzyka związanego z rozwojem chorób zawodowych konieczne jest zapewnienie właściwej filtracji powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, a także na stanowiskach pracy. Filtracja pyłów wymaga zastosowania specjalistycznych urządzeń filtrowentylacyjnych. Na czym polega ich działanie? Kiedy trzeba zainwestować w urządzenia filtrowentylacyjne? Wyjaśniamy.

Filtrowentylacja – niezbędna ochrona przed szkodliwym działaniem pyłów

Przenikające do wnętrza organizmu pyły zwiększają ryzyko rozwoju wielu chorób. Praca w zapylonych pomieszczeniach jest nie tylko niebezpieczna dla zdrowia, ale także niezgodna z obowiązującym prawem. Każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegania niezbędnych zasad BHP, które uwzględniają ochronę zdrowia pracowników oraz redukcję zagrożenia związanego m.in. z pracą w dużym zapyleniu.

Co więcej, pyły powstające podczas różnych procesów technologicznych nie mogą wydostawać się z zakładu, bo obecne w nich substancje chemiczne zagrażają środowisku naturalnemu. Z tego względu korzystanie z nowoczesnych urządzeń filtrowentylacyjnych, które oferuje np. firma Klimawent, jest niezbędne w celu zapewnienia właściwych warunków pracy.

Mechanizm działania urządzeń filtrujących powietrze z pyłów

Filtrowentylacja przebiega w kilku etapach. Urządzenia filtrowentylacyjne i odpylające zasysają powietrze w celu jego oczyszczenia z cząstek stałych o różnej wielkości. W zależności od rodzaju urządzenia proces filtracji może się nieco różnić, co ma związek m.in. z rodzajem zastosowanych filtrów i metody oddzielania pyłu od gazu. Niezależnie od rodzaju urządzenia oczyszczającego powietrze z pyłów, cząsteczki stałe podczas przechodzenia powietrza przez urządzenie są skutecznie zatrzymywane na filtrach, a czyste powietrze jest ponownie wprowadzane do zakładu pracy. Zarówno odciągi mobilne, jak i stacjonarne skutecznie oddzielają pyły od zasysanego powietrza, redukując ryzyko związane z ich negatywnym wpływem na organizm człowieka.

Podsumowując, urządzenia odciągowo-filtracyjne to niezbędne wyposażenie wielu zakładów pracy. Ich zakup musi uwzględniać m.in. stopień zanieczyszczenia powietrza i rodzaj pyłów, które mają zostać usunięte z powietrza.

Zobacz również