Kolory zarządzania – od czerwieni do turkusu

kolory zarzadzania

To, jak będziemy się czuli w firmie, często zależy od sposobów jej zarządzania. Obecnie wyróżnia się pięć głównych „kolorów”, które określają style, w jakich prowadzone są przedsiębiorstwa. Sprawdź, w jakim otoczeniu Ty pracujesz!

Impulsywna czerwień – pierwotny sposób zarządzania

Najniżej w hierarchii sposobów zarządzania znajduje się czerwień. Przedsiębiorstwa, czy nawet grupy ludzi, które skupiają się na takim działaniu, stawiają na mocny autorytet dowódcy. Rządzą strachem i siłą. Współcześnie taki sposób zarządzania jest typowy dla organizacji przestępczych np. mafii lub gangów, ale zdarza się również w krajach autorytarnych.

Konformistyczny bursztyn typowy dla wojska

Ten styl zarządzania jest już nieco łagodniejszy. Kładzie jednak bardzo mocny nacisk na kontrolę jednostki, hierarchizacje oraz stabilność. Taki sposób występowania pojawia się na przykład we współczesnym wojsku, ale też w większości rządowych organizacji, takich jak system oświaty.

To jest maszyna! Oranż osiągnięć

Nowoczesne i innowacyjne korporacje często działają w barwie pomarańczowej. Są skupione na jak najlepszych wynikach i często działają na zasadzie dawania marchewki pracownikom (premie, lepsze miejsca parkingowe itd.), a nie kar, które powszechniej występują w barwie bursztynu i czerwieni. Nie skupiają się na wspólnych celach wszystkich pracowników oraz na indywidualnych jednostkach. Te nie są aż tak istotne, gdy na pierwszym miejscu jest zysk.

Duża rodzina w pluralistycznej zieleni

W firmach działających w zielonej strefie przywódca grupy przestaje pełnić rolę dyktatora. Zbliża się do swoich pracowników, raczej zachowując się jak głowa rodziny. W tym kolorze istotne staje się dawanie możliwości pracownikom. Liczy się też wspólne zaangażowanie i wspólne wartości. Przedsiębiorstwo skupia się raczej na kulturze pracy.

Ewolucyjny turkus

Turkusowe zarządzanie jest właściwie najnowszym konceptem na prowadzenie firmy. W takim przypadku właściciel firmy przestaje pełnić rolę przywódcy. Każdy z pracowników to ważny element żywego organizmu przedsiębiorstwa. Turkus bazuje na wzajemnym zaufaniu oraz na wspólnym podejmowaniu decyzji. Pracownicy pełnią pełne funkcje, a nie zajmują stanowiska. Ten styl zarządzania wymaga więc dobrze dobranego zespołu, ale jednocześnie jest uznawany za najbardziej innowacyjny.

Sprawdź, w jaki sposób zarządzana jest Twoja firma!

Zorientowanie się, w jakim stylu prowadzone jest Twoje przedsiębiorstwo lub też firma, w której po prostu pracujesz to pierwszy krok do wprowadzenia pozytywnych zmian. Dzięki temu będziesz w stanie wyeliminować lub zwrócić uwagę na niektóre z problemów wynikających z niektórych stylów zarządzania.

Zobacz również