Job crafting, czyli benefit szyty na miarę

Job crafting

Konieczność poprawy jakości doświadczeń zawodowych pracownika jest kwestią istotną – twierdzi 82% respondentów.[1] Wyzwaniem dla pracodawców jest organizacja pracy w taki sposób, by ścieżka kariery, ale także dodatkowe benefity, odpowiadały na oczekiwania i potrzeby pracowników. Odpowiedzią na nie jest job crafting – najnowszy trend realnie wpływający na jakość pracy, a w efekcie zwiększający poczucie sensu i zaangażowanie zespołu w wykonywane obowiązki. Czym jest i jak wygląda w praktyce modelowanie pracy?

Modelowanie pracy opiera się na inicjowaniu przez pracownika aktywnych działań w celu zmiany postrzegania wykonywanych obowiązków oraz kształtowania środowiska pracy i zasobów tak, by odpowiadały jego oczekiwaniom i potrzebom. Jest to proces oddolny, w którym pracownicy mają swobodę decydowania o tym, jak pracują. Ważne jest, że wiąże się to ze zmianą jakości pracy i zadowolenia z niej, a nie stanowiska.

Na wstępie należy rozgraniczyć zadowolenie z warunków zatrudnienia, czyli np. pensji, godzin pracy czy rodzaju umowy, od poprawy jakości pracy. Satysfakcjonujące „podstawy” są dobrym punktem wyjścia do wdrożenia job craftingu, dzięki któremu możemy wykonywać obowiązki zawodowe, wykorzystując swoje talenty, zainteresowania i preferencje.

Proces modelowania pracy obejmuje różnorodne działania. Eksperci wśród możliwych do wdrożenia rozwiązań wymieniają m.in.: podejmowanie się większej lub mniejszej liczby zadań, poszerzanie lub zmniejszanie ich zakresu, zmiana sposobu ich wykonywania, dostosowanie czasu i wysiłku poświęconego różnym zadaniom czy elastyczne dostosowywanie miejsca i godzin pracy.[2]

Nierzadko poziom satysfakcji z wykonywanej pracy podwładnych wzrasta po drobnym przearanżowaniu ról w zespole czy innym rozdzieleniu wykonywanych prac. – Zmiana podejścia do zadań lub rozwinięcie ich zgodnie z zainteresowaniami czy wartościami pracownika również może znacząco podnieść poziom ogólnego zadowolenia – tłumaczy Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska. – Często niewielka zmiana potrafi dać ogromny efekt. Ze strony pracodawcy może to być zapewnienie pracownikowi realnego wpływu na komfort pracy np. włączając go w proces wyboru i zakupu oprogramowania, by mógł wybrać takie, na którym najwygodniej i najefektywniej mu się pracuje  – dodaje dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Potencjał zespołu drzemie w pracownikach

Bardzo ważnym czynnikiem motywacyjnym jest dobre poznanie pracowników przez przełożonego oraz znajomość ich potrzeb i reagowanie na nie. Może to pomóc pracownikom zwiększyć satysfakcję z pracy, a także zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego.  Pracodawca świadomy mocnych stron poszczególnych członków swojego zespołu odpowiednio rozdziela pracę na poszczególnych stanowiskach oraz kieruje rozwojem pracowników z uwzględnieniem indywidualnych aspiracji. W Perfetti Van Melle pracownikom oferujemy jasno wytyczoną ścieżkę kariery, a plan rozwoju danego pracownika ustalamy w porozumieniu z nim, by jak najlepiej odpowiedzieć na aktualne potrzeby zarówno pracownika, jak też firmy oraz rozwijać potencjał danej osoby – zaznacza Tikhomiroff.

Poza poprawą poziomu satysfakcji z pracy job crafting może być również receptą na problemy społeczne, w tym wykluczenie na rynku pracy. Przykładowo właściwie wdrażane w przedsiębiorstwach rozwiązania w tym zakresie mogą zwiększyć komfort osób niepełnosprawnych, które już są aktywne na rynku pracy, a dzięki zaproponowanym przez nie zmianom stworzyć kolejne efektywne miejsca pracy, dostosowane do ich potrzeb.

Zobacz również