Jakie metody diagnostyczne stosuje poradnia ortopedyczna?

diagnostyka ortopedyczna

W dzisiejszych czasach, z uwagi na rosnącą liczbę urazów i chorób układu ruchu, diagnostyka ortopedyczna stała się nieodzownym elementem nowoczesnej medycyny. Kluczową rolę w jej rozwoju odgrywają poradnie ortopedyczne, które z wykorzystaniem zaawansowanych metod diagnostycznych oferują pacjentom kompleksową opiekę i wsparcie. W niniejszym artykule omówione zostaną główne metody diagnostyczne stosowane w poradniach ortopedycznych, z naciskiem na ich zastosowanie, precyzję i znaczenie dla procesu leczniczego.

Badania obrazowe

Poradnia ortopedyczna w Krakowie wykorzystuje różnorodne metody obrazowania, które pozwalają na szczegółową ocenę stanu układu ruchu. Do najważniejszych badań obrazowych zalicza się radiografię (RTG), która jest podstawową metodą diagnostyczną, umożliwiającą szybką ocenę stanu kości. Tomografia komputerowa (TK) oferuje natomiast trójwymiarowy obraz struktury kości i otaczających je tkanek miękkich, co jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu złożonych złamań. Rezonans magnetyczny (MRI) z kolei, dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, pozwala na dokładne przedstawienie stanu tkanek miękkich, w tym ścięgien, mięśni oraz chrząstek.

Badania funkcjonalne

Oprócz badań obrazowych, w diagnostyce ortopedycznej duże znaczenie mają również badania funkcjonalne. Jednym z nich jest artroskopia, która, będąc jednocześnie metodą diagnostyczną i terapeutyczną, umożliwia bezpośrednią ocenę wnętrza stawu. Elektromiografia (EMG) pozwala z kolei ocenić aktywność elektryczną mięśni, co jest kluczowe w diagnozowaniu neuropatii oraz uszkodzeń nerwów. Testy siły mięśniowej i zakresu ruchu w stawach stanowią uzupełnienie diagnostyki, pozwalając na ocenę funkcjonalności układu ruchu i ewentualnych dysfunkcji.

Nowoczesne metody diagnostyczne

W ostatnich latach w poradniach ortopedycznych zaczęto stosować również nowoczesne technologie, które znacząco rozszerzają możliwości diagnostyczne. Należą do nich zaawansowane systemy ultrasonograficzne, które umożliwiają precyzyjne badanie tkanek miękkich, ścięgien oraz nerwów. Innowacyjne metody, takie jak elastografia czy ocena perfuzji tkankowej za pomocą rezonansu magnetycznego z kontrastem, otwierają nowe perspektywy w ocenie stanu tkanek i procesów regeneracyjnych. Stosowanie tych metod pozwala na jeszcze dokładniejsze diagnozowanie schorzeń ortopedycznych i planowanie skutecznych strategii leczniczych.

Zobacz również