Jaką funkcję pełnią zawory odcinające w pompowniach kompaktowych?

oczyszczalnia sciekow

Przepompownie ścieków są niezbędnym wyposażeniem kanalizacji ciśnieniowej montowanej w miejscach, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego spadku umożliwiającego spływ grawitacyjny. Ich sprawne działanie oraz możliwość serwisowania zależą od zastosowanego wyposażenia. Znaczenie mają nie tylko pompy czy pływaki dbające o ich uruchamiane, gdy poziom nieczystości osiągnie właściwy poziom, ale także armatura, w tym zawory odcinające.

Wyposażenie przepompowni kompaktowych

Przepompownia kompaktowa to gotowy system pozwalający na tłoczenie ścieków, który składa się z wszystkich elementów niezbędnych do sprawnego montażu pompowni i jej uruchomienia. Poza zbiornikiem o dopasowanej do potrzeb pojemności na wyposażeniu znajdują się także pompy o odpowiednim przepływie i wysokości podnoszenia, czujniki monitorujące poziom nieczystości oraz włączające, a także rozłączające pompy, jak również mocowania. W skład całej instalacji wchodzi także skrzynka sterująca z oprzyrządowaniem elektrycznym i armatura do kontrolowania przepływu – zawór zwrotny oraz zasuwa nożowa zakładana na odpływie nieczystości do sieci kanalizacyjnej.

Dlaczego pompownia musi być wyposażona w zawory odcinające?

Serwisowanie i konserwacja przepompowni ścieków wiąże się nie tylko z okresowym czyszczeniem zbiornika, ale także z koniecznością zadbania o stan techniczny wykorzystywanej pompy. Z uwagi na konstrukcję najczęściej stosowanych pomp typu Orka i ich charakterystykę może zajść potrzeba wymiany będącego głównym elementem roboczym statora oraz rotora, które z czasem ulegają naturalnemu zużyciu, a także sprawdzenia działania poszczególnych podzespołów np. rozdrabniacza czy przeprowadzanie smarowania. W tym celu w przepompowniach produkowanych przez firmę INWAP stosuje się specjalne szybkozłącza, za sprawą których można wyciągnąć pompę bez konieczności dostawania się do wnętrza zbiornika. Podczas normalnej pracy całego urządzenia, za blokowanie przepływu z sieci do wnętrza zbiornika odpowiada zawór zwrotny, jednak jest on w takiej sytuacji wyciągany wraz z elementem orurowania połączonego z pompą. Dla zabezpieczenia wnętrza urządzenia wykorzystuje się więc zasuwę nożową wykonaną z nierdzewnej stali 304. Rozwiązanie tego rodzaju jest używane ze względu na to, że w pozycji otwartej nie ogranicza w żaden sposób przepływu, co jest szczególnie ważne w przypadku tak gęstych zawiesin, jak ścieki. Po zamknięciu zasuwa nożowa gwarantuje pełną szczelność, a jej prosta budowa sprawia, że nie ulega awariom. Wśród jej zalet jest także niewielka grubość płyty zamykającej, co ułatwia „odcinanie” szlamu i zwiększa niezawodność.

Zobacz również