Jak bada się twardość wody?

twardosc wody

Za twardą  uważa się wodę zawierającą nadmierną ilością jonów soli magnezu, wapnia, żelaza i manganu. Choć można ją spożywać bez obaw, to na wielu urządzeniach odkłada kamień kotłowy, który obniżają ich sprawność. Dlatego podstawowe badania parametrów wody powinny być wykonywane regularnie. Przeczytaj i dowiedz się, jak bada się twardość wody?

Dlaczego bada się twardość wody?

Twarda woda niszczy instalacje grzewcze i chłodnicze. Poprzez odkładające się osady przyspiesza zużywanie się kotłów grzewczych i pomp ciepła, a także sprzętów AGD takich jak zmywarki, pralki, czy lodówki. Uszkadza również armaturę domową. Jeszcze większe spustoszenie powoduje w instalacjach przemysłowych szczególnie w układach parowych, w których należy utrzymywać zalecane parametry wody, aby zapobiegać kłopotliwym osadom. Jedynym sposobem unikania problemów związanych z odkładaniem się kamienia kotłowego jest badanie parametrów wody zarówno użytkowej, jak i przemysłowej.

Jakimi metodami badamy wodę przemysłową?

Przy badaniu twardości wody, wyróżnia się twardość magnezową i wapniową, a także twardość przemijającą, która wywoływana jest przez wodorowęglany wapnia i magnezu oraz twardość stałą, inaczej zwaną niewęglanową, wywoływaną przez krzemiany wapnia i magnezu, siarczany, chlorki i azotany. Analizy prowadzi się metodami spektrofotometrycznymi lub fotometrycznymi.  Stopień twardości wyraża się ilością mg substancji na litr (mg/l). Wykonywaniem analiz zajmują wyspecjalizowane laboratoria badawcze. Jednym z nich jest działająca w miejscowości Dołuje koło Szczecina firma ESC Global, która jest także krajowym liderem wśród producentów środków chemicznych do kondycjonowania wody przemysłowej.

Badanie twardości ogólnej i wapniowej wody

Twardość ogólną wody oznacza się metodą wersenianową, która polega na miareczkowaniu próbki wody roztworem wersenianu disodowego w środowisku o odczynie zasadowym pH 9 – 10, w obecności czerni eriochromowej T jako wskaźnika. Miareczkowanie kończy się zmianą zabarwienia na kolor niebieskie, kiedy to odpowiednia ilość jonów Ca2+ i Mg2+ zostanie zastąpiona trwalszymi kompleksami z wersanianem sodu. Twardość wapniową najczęściej oznacza się za pomocą kompleksometrii również z wykorzystaniem wersenianu disodu, ale tym razem wobec wskaźnika kalcesowego.

Zobacz również